Ana Sayfa Sağlık 4 Mayıs 2023 57 Görüntüleme

TTB Seçim Tavır Evrakı: Toplumsal Sıhhat İçin 14 Mayıs’ta ‘Değişim’ Vurgusu!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Devir Milletvekili seçimlerine ait tavır evrakını açıkladı. AKP Hükümetinin 21 yıllık iktidarında sıhhat alanında gerçekleştirilen çalışmalara ait değerlendirmede bulunan TTB Merkez Yürütme Şurası, sıhhatte yaşanan tahribatı gidermek üzere 21 talebini kamuoyuna duyurdu. 

TTB Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında TTB Merkez Kurulu Lideri Dr. Şebnem Korur Fincancı, kelamlarına; Toplum ve Doktor Dergisi’nin son iki sayısında “AKP’li 20 Yılın Bilançosu” belgesi hazırlayan işçilere teşekkür ederek başladı. Bugün sıhhat sisteminde karşı karşıya kalınan yıkımın sebebinin AKP’de somutlaşan fakat geçmişi yarım yüzyıla dayanan neoliberal siyasetler olduğunu söyleyen Korur Fincancı; kollayıcı sıhhat hizmetlerinin göz gerisi edilmesinden özelleştirmelere, kent hastanelerinden sıhhatte şiddete, rant uygulamalarından tarikat-cemaat örgütlenmelerine kadar yıkımın örneklerini sıraladı. COVID-19 pandemisi ve 6-20 Şubat sarsıntılarında de sıhhat sistemindeki yıkımın ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kalındığını hatırlatan Korur Fincancı şöyle konuştu: “Bu seçim; özgürlüklerin, demokrasinin, barışın, haklarımızın yine tanınacağı şartları sağlayıp sağlamama seçimidir. Bizi insan olmaktan çıkaran, düşmanlaştıran, ayıran, fakirleştiren yaklaşımı ortadan kaldırmak hepimizin boynunun borcudur. Tüm canlıların haklarının korunacağı bir Türkiye’yi inşa etmek için bir ortada olacağız, birlikte değiştireceğiz.”

Manipülasyona ve Endişe Ortamına Karşı Dikkatli Olunmalı Uyarısı

Seçim Güvenliği Platformu TTB Temsilcisi Dr. Deniz Erdoğdu; demokrasilerde seçime güvenilmesi gerektiğini ancak Türkiye’de seçim sisteminin işleyişi, YSK atamaları ve kararları, seçim maddelerindeki değişiklikler üzere sebeplerden güvensizliğin had safhaya eriştiğini belirtti. Emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin ve sivil inisiyatiflerin bir ortaya gelerek Temmuz 2020’de Seçim Güvenliği Platformu’nu kurduğunu kaydeden Erdoğdu, yürüttükleri bilgilendirme çalışmalarını aktardı. İktidar temsilcilerinin seçimi “sivil darbe girişimi” olarak nitelendirmesine ve seçim güvenliğini zedeleyecek teşebbüslerde bulunmasına reaksiyon gösteren Erdoğdu, halkı her türlü manipülasyona ve endişe ortamına karşı uyararak haklarına sahip çıkmaya çağırdı.

TTB Seçim Tavır Belgesi

TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ve TTB Merkez Kurulu üyesi Dr. Karer Yurtdaş tarafından okunan seçim tavır evrakı şöyle:

 • Türkiye bir yol ayrımında. Ya gitgide kararan çıkmaz bir sokakta kalacak ya da demokrasiye dair umutları canlı tutacak bir tercih yapacağız.
 • Elbette tek bir kararla her şey değişmeyecek ama demokraside ısrarın zaferi hiç de az bir değişim olmayacak.
 • Mevcut iktidarın 21 yılda yarattığı tahribat ve hayatın her alanında yaşadığımız krizler o denli derin ki, iktidarın kendi dahi seçim programında bu 21 yıllık uygulamaların aksi bir istikamette hareket edeceğini vurguluyor. Görünürde aksini sav edenler olsa da gidişatın vahametinin çabucak hemen herkes farkında.
 • Yıllar içinde, devlet müdafaasında “serbest” teşebbüsçü, vergiden muaf işverenlerle işbirliği içindeki popülist iktidar, kısa müddetli bolluk periyodunda geleceğe yatırım yapmak yerine, oy kaynağı olarak gördüğü mega projelerle kamu kaynaklarını tüketti. Bugün kentlerin dışına inşa ettikleri “şehir/şirket” hastaneleri zelzelelerle enkaz olurken, kalanların sıvası dökülmüş, boş koridorlarında ne hekim randevusu bulunabiliyor, ne eczanelerde ilaç ne de aşı. Yirmi yılın sonunda bize kalan büyük bir yıkım.
 • AKP’nin mimarı olduğu Sıhhatte Dönüşüm Programı sonrası küçülen sıhhat takımıyla alandan poliklinik odalarına çekilen, nüfus ve bölge yerine liste tabanlı örgütlenen birinci basamak sıhhat hizmetleri evvel pandeminin sonra zelzelenin yükü altında büsbütün çöktü.
 • Depremin akabinde çok sayıda kamu hastanesi kullanılamaz hale geldi. Depremzedelere aylardır su ve barınma imkânı sağlanamadı.
 • Bugünün Türkiye’sinde toplum, devletin gözünde bir “tehlike” olarak görülüyor. Toplumsal bölümlerin hiçbirinin en ufak bir kelamına alan tanınmıyor. Kolluk teşkilatına bu sesleri susturması için sınırsız imkanlar sağlanıyor. Meslek örgütleri, sendikalar, sivil toplum siyasi karar düzeneklerinden büsbütün dışlanıyor, tasfiyeleri için fırsat kollanıyor.
 • Tüm bu gidişatı değiştirmek ise bizlerin elinde. Doktorların örgütlü gücü olan bizler mesleğimizin ve meslek örgütümüzün tarihi birikimine güveniyoruz. Nasıl “Emek Bizim, Kelam Bizim” sloganıyla meydanlarda, sokaklarda, grevlerde her gün şiddete uğrayan, umudunu yitirmekte olan meslektaşlarımızın sesi olduysak bugün toplumsal sıhhatimiz için de vazifeye hazırız.
 • 14 Mayıs seçimleri 20 yıldır emeğimizi tanımayanlara, kelamımızı duymazdan gelenlere, bizi susturmaya çalışanlara karşı “Emek Bizim, Kelam Bizim” deme vakti.
 • Oyumuzu demokrasiden, barış ve özgürlükten yana kullanma vakti, oyumuza sahip çıkma zamanı!
 • Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sıhhat Hakkına Sahip Çıkıyoruz

TTB’den AKP İktidarının Her 21 Yılına 21 Talep Açıklaması Şöyle: 

 1. Toplum sıhhatine yönelik siyasetlerin başarısı sıhhat işçilerinin sıhhati, özlük ve ekonomik haklarının sağlanmasıyla gerçekleşebilir.
 2. Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları sağlanmalıdır.
 3. Hekimler/sağlık işçileri teminatsız çalışmaya mahkûm edilmemeli, teminatlı çalışma temel alınmalıdır.
 4. İş garantisi ile birlikte gelir teminatı olmalı, her ay ne olacağı bilinmeyen performans/teşvik ödemelerinin gelirin değerli bir kısmını oluşturması değil, emekliliğe yansıyan tek fiyat temel alınmalıdır.
 5. Mesleki bağımsızlığı koruyacak, liyakate dayalı görevlendirmeler olmalıdır.
 6. Mesleki bağımsızlığı koruyacak, nicelik baskısı yaşanmayan ve niteliği temel alan kamusal sıhhat sistemi bir zorunluluktur.
 7. Kamusal bir sıhhat hizmeti için sıhhate ayrılan bütün kaynakların kamu sıhhat hizmetlerinin finansmanında kullanılması gerekmektedir.
 8. Özel hastane işverenlerine her ne isim altında olursa olsun kaynak aktarılmasına son verilmesi ve kamusal sıhhat sisteminin bütün toplumun gereksinimlerine karşılık verebilecek seviyeye yükseltilmesi hedeflenmelidir.
 9. Birinci basamağı parçalayan düzenlemelerden vazgeçilmeli,topluma dayalı ve bölge/nüfus tabanlı, kamuya ilişkin binalarda kamu çalışanlarından oluşan eksiksiz bir takımla gözetici sıhhat hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak birinci basamak sıhhat örgütlenmesi oluşturulmalıdır.
 10. Hekimler için 7,200 ek gösterge, tüm sıhhat çalışanları için en az 3,600 ek gösterge ve pandemi mühletince çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma hissesi, fiili hizmet müddeti artırımı verilmelidir.
 11. Haftalık çalışma müddetleri tekrar düzenlenmeli ve azaltılmalıdır.
 12. Kışkırtılmış sıhhat talebini yaratan, hastayı tüketici/müşteri sayan siyasetlere son verilmelidir.
 13. Hastalara kâfi mühlet ayıracak düzenlemelerle, niteliği önceleyen çalışma şartları sağlanmalıdır.
 14. 5 dakikada bir muayene dayatmalarından vaz geçilmeli, mesleksel özerkliğe müdahalelere son verilmelidir.
 15. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için tesirli adımlar atılmalı, Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan yasa tasarısı değiştirilmeden kabul edilmelidir.
 16. COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası kabul edilmelidir
 17. Özel dalda ciro baskısına, şirket kurdurma zorlamasına son verilmeli teminatlı, sendikalı çalışma şartları oluşturulmalıdır.
 18. İşyeri doktorlarının eğitimleri, çalışma saatleri, atama ve fiyatlandırmaları konusunda tabip odaları yetkili olmalıdır.
 19. Asistan tabipler nitelikli eğitim almalı, sıhhat hizmetinin verilmesinde asli ögeler olarak görülüp, eğitim dışı angarya işlerde çalıştırılmamalıdır.
 20. OHAL KHK’leri ile hukuksuzca ihraç edilen tüm hekimlerin/kamu işçileri derhal vazifeye başlatılmalıdır.
 21. Tüm emekli tabiplerin mesleksel saygınlığına uygun, ömürlerini ekonomik ve toplumsal açıdan rahatlıkla sürdürebileceği kaideler oluşturulmalıdır. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı) 
   
hack forum warez forum muğla escort escort seydikemer deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler gaziantep escort escort gaziantep escort izmir
Manavgat Escort deneme bonusu https://www.turkcasino.net/ marklawrence.org tokat escort cheapest viagra cheapest viagra