Ana Sayfa Gündem 25 Nisan 2023 36 Görüntüleme

Hemşireler Göç Yolunda, En Büyük Neden Ekonomik Kriz!

Hemşire Göç Yolunda ! THD Göç Eğilimi Araştırması kapsamında 8274 hemşirenin göç eğilimi ölçüldü, yüzde 76,3’ü; 7001 kişi Türkiye’den gitmek istediğini söyledi.

Hekim göçünün yanında hemşire göçü dataları de sıhhatte büyük bir iş gücü kaybının yaşandığına, sıhhatte insan gücünün her geçen gün daha fazla kan kaybettiğine işaret ediyor. Araştırma, hemşirelerin ekonomik kriz, sıhhatte şiddet, liyakatsizlik ve siyasal sorunları münasebet göstererek yurt dışında, ‘insanca yaşamak ve yaşatmak’ umuduyla göç ettiğini ortaya koyuyor.

hekim hesire gocu scaled

Bir Tek Doktorlar Mi Göç Ediyor?

Türk Tabipler Birliği’nin ‘hekim göçü’ datalarını açıklamasının akabinde, Türk Hemşireler Derneği’nin, Nisan ayında gerçekleştirdiği survey çalışması ‘Hemşire Göç Eğilim Araştırması’ da çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. THD’nin araştırmasına katılan hemşirelerin yüzde 76,3’ü Türkiye’de çalışmak istemiyor, kimi yurt dışından kabul almış gitmek için hazırlanıyor, kimi lisan kursunda, kimi de uygun şartları sağlamak için çabalıyor. Hemşireler Avrupa’da en çok Almanya’yı tercih ederken, Türkiye’den gitmelerindeki en büyük nedenin ‘ekonomik sorunlar’ olduğuna vurgu yapıyor. THD, araştırma datalarından hareketle, hemşirelerin yurt dışına göçlerine tahlil bulmak, Türkiye’de kalma şartlarının sağlanması ismine şöyle seslendi: “İnsanca yaşamak ve yaşatmak için tüm siyaset yapıcılarına işbirliği için hazır olduğumuzu hatırlatırız.” 

10 Bine Yakın Hemşirenin Göç Eğilimi Ölçüldü!

Türkiye’de çalışan sıhhat çalışanları ekonomik nedenler başta olmak üzere çalışma şartları, özlük hakları, sıhhatte şiddet üzere pek çok nedenle yurt dışına göç ediyor ve çok sayıda hemşire de yurt dışında çalışmayı amaçlayarak buna yönelik bir uğraş sarf ediyor. Türkiye Hemşireler Derneği (THD), hemşirelerin yurt dışına göç etmelerine yönelik fikir ve teşebbüs durumları hakkında bir survey (alan) çalışması olan; ‘Hemşire Göç Eğilim Çalışması’ gerçekleştirdi. Araştırma ile 8274 hemşirenin ‘göç eğilimleri’ ölçüldü. Araştırmaya katılan hemşirelerin yüzde 76,3’ü yurtdışında çalışmak istiyor. Bu oranın içerisinde yüzde 21’i yurt dışında çalışmak için lisan pürüzünü aşmak için çabalıyor, yüzde 18’i ise yurt dışında çalışmak için gerekli kuralları oluşturmaya çalıştıklarını tabir ediyor. Kısaca hemşireler Türkiye’de kalmak için uygun şartlar sağlansa da sağlanmasa da Avrupa’da Almanya başta olmak üzere, Amerika Kuzey Amerika, Asya hatta Arap ülkelerine bile gitmeye karar vermiş görünüyor. 

Birinci Neden Ekonomik Kriz!

Çalışmaya katılan hemşirelerden 7001’i, yüzde 55,7’si; çalışma şartları, sıhhatte şiddet, maaş düşüklüğü ve daha birçok neden bu türlü devam ederse yurt dışındaki ülkelere göç etmek istediklerini belirtiyor. Araştırmaya katılan hemşirelerin yüzde 25,8’i sıhhatte şiddet nedeniyle Türkiye’den göç etmeyi planlıyor. Çalışmaya katılan iştirakçilerin yüzde 61,5’ini oluşturan 7100 hemşire maaşlarının uygunlaştırılması durumunda Türkiye’den gitmeyeceklerini tabir ediyor. Maaşların güzelleştirilmesi konusundaki talepleri; özlük haklarının güzelleştirilmesi, hemşirelik mesleğinin saygınlığının artırılması ve hemşirelerin can güvenliklerinin sağlanması mevzuları takip ediyor. Hemşirelerin yüzde 26,3’ü özlük haklarının güzelleştirilmesini, yüzde 17’si mesleksel saygınlıklarının artırılmasını ve yüzde 11,5’i de can güvenliklerinin sağlanması esas talepler ortasında yer alıyor. 

İşte THD Göç Eğilimi Araştırması Ayrıntıları

THD tarafından gerçekleştirilen araştırmaya katılanların yüzde 77,4’ünün bayan hemşireler, (6400), yüzde 22,4’ünün erkek (1852) hemşireler oluşturdu. İştirakçilerin yüzde 62,4’ünün 30 yaş üzerinde olduğunun belirtildiği araştırmada, çalışmaya katılan hemşirelerin yüzde 69,1’i lisans, yüzde 11,5’i lise mezunu, yüzde 15’i yüksek lisans, yüzde 4,2’sinin ise doktora seviyesinde oldukları belirtildi. Araştırmaya katılanların yüzde 91’i, 7 bin 531’i servisler ve ağır bakım, özel ünitelerden çalışanlardan oluştu. Bunun 5,8’i, 484 kişi ile onkoloji, hematoloji ve kemoterapi ünitelerinde çalışan hemşireler takip ederken araştırmaya katılanların 3,1’ini temsil eden 259 hemşirenin de tecrübesi yok olarak belirtildi. Araştırmada fikit belirten hemşirelerin yüzde 50,5’inin beş yıldan fazla iş tecrübesine sahip oldukları, kalan 49,5’lik kısmının ise beş yıl ve daha az iş tecrübesine sahip olduğu açıklandı. 

THD

En Çok Tercih Edilen Ülke: Almanya!

Çalışmaya katılan hemşirelerin yüzde 76,3 yurt dışında hemşirelik yapmak istediklerini belirtirken, Türkiye’de hemşirelik yapmak isteyenlerin odanı yüzde 23,7’de kaldı. Pekala hemşireler daha çok hangi ülkelerde çalışmak istiyor. Yurt dışı tercihlerinde öncelikli yerler nereler? Çalışmaya katılan hemşirelerin yüzde 43’ü Avrupa ülkelerini tercih ettiklerini belirtirken, yüzde 21,6’sı Amerika ve Kuzey Amerika’yı, yüzde 15,8’inin ise İngiltere’de hemşirelik yapmak istediklerini söz ediyor. Avrupa’da en çok çalışılmak istenen ülkeler ortasında birinci sırayı Almanya alıyor. Almanya’nın akabinde İtalya ve Hollanda tercih ediliyor. Amerika ve Kuzey Amerika’da ise USA ve Kanada göç edilmek istenen ülkeler ortasında bulunuyor. Avrupa’da ayrıyeten hemşirelerin tercihleri ortasında İngiltere’de bulunurken, Asya ülkeleri ve Arap ülkeleri de tercihler ortasında belirtiliyor.

Hemşirelerde Yurt Dışı Hareketliliği!

THD Göç Eğilimi araştırmasına katılan 8 bin 274 hemşireden 6 bin 310’u Türkiye’de çalışmak istemediğini belirtiyor, Bu oran epey çarpıcı: Yüzde 76,3! Türkiye’de hemşire olarak çalışmak istiyorum diyenlerin oranı ise yüzde 23,7 olurken kişi olarak da bu sayı bin 964 olarak kayda geçti. Araştırmada, yurt dışına göç etmek isteyen hemşireler ortasında düşünme evresinde olanların oranının, yurt dışına gitmek için harekete geçenlerin oranından çok olduğu gözlendi. Araştırmaya katılan hemşireler ortasından başvurusu kabul edilenler ve geçiş basamağında olanların oranı 1,8, 86 kişi olarak tespit edildi. Müracaat için gerekli kuralları oluşturmak için çalışanların oranı 18,7, 1374 kişi olarak belirlenirken, başvurusu reddedilenler 24 kişi olarak belirtildi. Müracaat yapıp sonucunu bekleyen 151 kişinin olduğunun gözlendiği araştırmada başka dikkat çeken nokta ise; lisan meselesini çözmek için kursa giden hemşire dataları oldu. Lisan kursuna giden hemşirelerin oranı yüzde 21,8, 1641 kişi olarak tespit edilen araştırmaya katılanlar ortasında yurt dışında çalışan da 49 kişinin bulunduğu gözlendi. Yurt dışında çalışma konusunda yalnızca niyet kademesinde olan ve rastgele bir teşebbüste bulunmayanlar şimdi sayıca bir epey fazla olsa  da ekonomik ve toplumsal talepler karşılanmadığında bu oranda değişiklikler olacağı iddia ediliyor. Yurt dışına gitmeyi yalnızca düşünen ve hiçbir teşebbüste bulunmayanların oranı 3984 şahısla yüzde 54 olarak tespit edildi. 

Hemşireler Lisan Kurslarında!

Verileri kısaca özetlemek gerekirse; 8 bin 274 hemşirenin 6310’u yurtdışında çalışmak istemiyor. Türkiye’de çalışmak isteyenler ise 1964 kişi! Yurt dışında çalışmak istediğini belirten 6310 kişinin, 3984’ü düşünme etabında ve şimdi yurtdışına gitmek için rastgele bir teşebbüste bulunmamış. Bunların içerisinde 1374 kişi yurtdışında çalışmak için gerekli kaideleri oluşturmaya çalışırken, 86 kişinin başvurusu kabul edilmiş yakında yurtdışında çalışmaya gidecek. 24 kişinin başvurusu red alırken, müracaat yapıp sonucunu bekleyen 151 kişi var. Lisan meselesini çözmek için lisan kursuna gidenlerin sayısı ise 1641, lisan konusunu halledince baaşvuranların sayısı artıyor denebilir. İştirakçilerin 49’u ise gidenlerden, hali hazırda yurt dışında çalışanlardan oluşuyor. 

Ekonomik Kriz ve Siyasal Sorunlar Etkili!

Araştırmaya katılan hemşirelerin yarıdan fazlası, yüzde 76,3’ü Türkiye’deki düşük fiyat, ülke ekonomisindeki sıkıntılar nedeniyle yurtdışında çalışmak istiyor. İştirakçilerin yüzde 55,7’si, 7001 kişi gitme isteğine ekonomik nedenleri münasebet gösteriyor. Ruhsal ve fiziki şiddet yurtdışına gitme nedenleri ortasında ikinci sırada yer alıyor. İştirakçilerin 2132’si yani yüzde 25,8’i göç kararlarında şiddet, psilojik ve fiziki şiddeti münasebet gösteriyor. Ekonomik kriz, sıhhatte şiddet, adalet ve liyakat ve daha birçok sorun hemşirelerin yurt dışına gitme kararlarında tesirli oluyor. 4042 kişi; araştırmaya katılanların yüzde 48,9’u değersizlik algısıi olumsuz çalışma koşulları ve iş yükünü de gitme nedenleri ortasında gösteriyor. Araştırmada hemşirelerin göç eğiliminde ülkedeki siyasal sorunların de tesirli olduğu vurgulanıyor. İştirakçilerin yüzde 39,9’u yurtdışına çıkmayı orada çalışmayı düşünmelerinde toplumsal nedenler başlığında ülkedeki siyasal sorunların de tesirli olduğuna işaret ediyor bu oran da yüzde 39,0 olarak tabir ediliyor. Özetle, araştırmayaa katılan hemşirelerin göç kararı nedenler ortasında; yüzde 55,7 ile ekonomik nedenler, yüzde 25,8 ile ruhsal ve fizikî şiddet, yüzde 48,9 ile mesleğe yönelik sıkıntılar ve iş yükü belirtiliyor. 

Türkiye’de Kalmak İçin Değişmesi Gereken Koşullar!

Hemşirelere hangi şartların değişmesi durumunda Türkiye’de kalmayı isterdiniz sorusuna çalışmaya katılan hemşirelerin yüzde 61,5’i, 5095’i hemşirelik maaşları yanıtını verdi. Tıpkı soruya öteki verilen cevaplar ortasında; yüzde 11,5 ile 822 kişi can güvenliğinin sağlanması, yüzde 26,3 ile 1869 kişi hemşirelik haklarının güzelleştirilmesi, yüzde 17 ile 1208 kişi hemşirelik mesleğinin saygınlığının artması, yüzde 6,2 ile 446 kişi adalet ve liyakatın olması yer aldı. Çalışmaya katılanların yüzde 1,2’si, 90 kişi tüm şartların ve sistemin değişmesi ile Türkiye’de kalabileceklerini belirtiyor. Yüzde 1 ile 71 hemşire ise hiçbir şartta Türkiye’de kalmak istemediklerini söz ediyor. 

TDH: İnsanca Yaşamak ve Yaşatmak İçin Siyasetçilere Çağrı!

THD Genel Merkezi araştırma bilgilerinden hareketle, hemşirelerin çalışma şartları ve maaş memnuniyetsizliğinin göç eğilimlerinin artmasındaki en büyük etken olduğu değerlendirmesini yaptı. THD, toplumda nitelikli hemşire bakımı sunmak ve hemşirelerin olumlu çalışma ortamlarında çalışması için ‘insanca yaşamak ve yaşatmak için tüm siyaset yapıcılara “iş birliği için hazırız” iletisi verdi. (BSHA-Bilim Ve Sıhhat Haber Ajansı)

hack forum warez forum muğla escort escort seydikemer deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler gaziantep escort escort gaziantep escort izmir
Manavgat Escort deneme bonusu https://www.turkcasino.net/ marklawrence.org tokat escort cheapest viagra cheapest viagra