Ana Sayfa Sağlık 29 Mart 2023 91 Görüntüleme

Hekimlerden, ‘Meslekten Men’in Önünü Açan 36. Unsur Tepkisi!

Hekimler, ‘Meslekten Men’in Önünü Açan 36. Madde’ye reaksiyon gösterdi.

Türkiye zelzele ve sel felaketleriyle açılan yaraları sarmaya çalışırken, AKP Hükümeti tarafından 38 Unsurluk Torba Yasa Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunuldu. Sıhhat komitesinde görüşülmeye açılması beklenen 36. Husus tabiplerin meslekten men edilmesi konusundaki değişikliklerden dolayı reaksiyonlara neden oldu. Tabipler bu yasa teklifine imza veren milletvekillerini imzasını çekmeye ve Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca’yı bahse müdahil olarak yanlıştan dönülmesine ön ayak olmaya davet ettiler. Tabipler, “Bu teklif yasalaşırsa doktor kalmayacak. Hastalara sizce nasıl tedavi verelim? Allah şifa versin mi diyelim, sakın hasta olmayın mı diyelim?” diyerek yansılarını lisana getirdiler. 

Bilim Sıhhat Haber Ajansı’nın ulaştığı İstanbul Tabip Odası, Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç, sarsıntı gündeminin ülkenin genelinde aktif olduğu bu devirde iktidar milletvekilleri tarafından kurula sunulan kanun değişikliği teklifi ile ilgili konuştu. Dr. Oruç, sunulan teklifle hekimlerin ellerinin kollarının bağlandığını, hükümetin sıhhat alanında yaşanılan zahmetleri doktora yüklediğini, yasa teklifinin derhal geri çekilmesini talep ettiklerini aksi takdirde tabiplerin mesleklerini, işlerini yapamaz hale geleceklerini söyledi. 

ertugtul oruc

Doktorlar Üzerinden Oy Devşirilmeye Çalışılıyor!

11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı Sıhhat Alanında Birtakım Düzenlemeler Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin 23’üncü unsuruna yönelik değişiklik teklifi tartışma konusu oldu. Doktorluk  mesleğine ait değişiklikleri içeren yasa teklifi konusunda hekimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları reaksiyon gösterdi. Bugün ya da yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sıhhat Komisyonu’nda görüşmeye açılması beklenen yasa değişikliği teklifi ile ilgili tabipler toplumsal medyada reaksiyonlarını lisana getirdi, “SağlıkGaspıMadde23”, ‘663madde23bb’ hashtagleri gündem oldu. 

“Bu Teklifin Kanunlaşmasının Kabul Etmemiz İmkansız”

Bilim Sıhhat Haber Ajansı’nın ulaştığı İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç, zelzele gündeminin ülkenin genelinde aktif olduğu bu devirde iktidar milletvekilleri tarafından kurula sunulan kanun değişikliği teklifi ile ilgili konuştu. Genel Sekreter Dr. Oruç, “Depremlerin akabinde, seçim sürecine girmiş olduğumuz bu ortamda muhtemelen sarsıntıyla bir arada, hem bölgedeki sarsıntı afetine müdahaleyle ilgili kahırlar, hem de İstanbul’daki sarsıntı gündemine müdahallikteki problemleri hükümetin, yeniden sıhhat üzerinden, güya vatandaşın lehine bir alan açıp, tabipler üzerinden oy devşirmeye çalıştığı kanaatindeyiz. Bu boş bir çaba! Bunun bu türlü olmaması gerekiyor! Bu teklifin kanunlaşmasını kabul etmek imkansız! Muhakkak geri çekilmesi gerekiyor” dedi. 

Doktorlar İşlerini Artık Hiç Yapamaz Duruma Gelir!

Yasa değişikliği teklifinin hekimlik mesleğine yönelik ‘meslekten men edilme’ konusunu 5 alt hususa bağlıyor ve bu unsurlar ortasında malpraktis ve sıhhatte şiddet ile ilgili olanlar dikkat çekiyor. Doktorların meslek icrasının 15 günden 3 yıla kadar yasaklanması ile ilgili cezayı gerektiren fiil ve haller ortasında, ‘Meslek icrası esnasında vefata yahut engelliliğe neden olmaksızın sıhhatin kısa periyodik ve süreksiz olarak bozulmasına yol açmak’ hususu en çok tartışılanlar ortasında yer alıyor.  Dr. Oruç, sıhhatte hala devam eden düşünceleri tabiplerin üzerine yıkma uğraşında olunduğunu, hükümetin ‘Biz aslında işimizi düzgün yapıyoruz fakat tabipler mevcut uygulamayı yeterli uygulayamıyor, pürüz oluyor” demek için ortaya çıkartılmış olan hususlar silsilesiyle karşı karşıya kaldıklarının altını çizdi.

Malpraktis (Tıbbi Uygulama Hataları) Konusunda Bir Kadro Adımlar Atılmıştı

Sağlık hukuku alanının en değerli mevzu başlıklarından biri olan Malpraktis (tedavi sürecinde tıbbi uygulama hataları) konusunda 23’üncü unsur ‘bb’ fıkrasına ait sorumuzu yanıtlayan Oruç şöyle konuştu: “Malpraktis konusunda 2022 yılı nisan ayında bir grup adımlar atılmıştı. Bizler de tabip odaları olarak bu hususta hareketlilik içerisindeydik. Sıhhat Bakanlığı; malpraktisle ilgili bir konsey oluşturalacağı, her şikayetin mahkemeye gitmeyeceği, tabiplerin yargılanmaması gerektiği, bu mevzudaki şikayetlerin, müracaatların elekten geçer bir hale getirileceği, sahiden hatalıların tazminat ödeyeceği ve yargılanacağı bir sistemin hayata geçirileceği söylenmişti. Lakin uygulamada tekrar bunlar olmadı, tabipler hala şikayet edildiğinde direk savcılıkla muhattap oluyor. Akıl dışı tazminatlar isteniyor. Hususun ucu o kadar açık ki mümkün bir yan tesir görüldüğünde bile meslekten men, tazminatlarla yüz yüze kalacağımız bir hususla karşı karşıyayız. Tabipler olarak bu kere yapmamız gereken işi yapamaz pozisyonuna geleceğiz.”

Doktorlar ile hastalar ortasında bir ikilik, uyuşmazlık olmadığına dikkat çeken Dr. Oruç,  tıbbi müdahaleler ile ilgili ön görüşmelerde hasta ve hekim ortasındaki süreçlere değinerek şunları söyledi: “Bütün müdahaleler yapılmadan, ilaçlar verilmeden evvel hastalara hekimler tarafından her şey anlatılıyor. Hastalarla bizim bu manada bir ikiliğimiz yok. Bakanlığın tabipler ile hastaların ortasına bu biçimde girmemesi gerekiyor. Kâfi ki bizim ortamıza girmesinler.”

Hastaların Lehine Bir Düzenleme Değildir!

Doktorların bu biçimde kanunların gölgesinde tıbbi uygulama yapmalarının mümkün olmadığını söyleyen Dr. Ertuğrul Oruç, tıbbi uygulamanın tabiatında komplikasyon, yan tesir oluşması ihtimalinin olduğunu, bunu tabiplerin yapmadığını, bunun bilimsel bir gerçek olduğuna dikkat çekerek, “Bu kanun teklifi şayet komiteden geçer, mecliste kabul edilirse tabipler tıbbi müdahale yapmakta çekinik kalacaklardır. Bu düzenleme güya vatandaşların lehine üzere görülüyor, en azından bu niyetle çıkartılmış üzere bir algı yaratılıyor olabilir fakat günün sonunda tekrar hastalar mağduriyet yaşayacaklardır.  Neden zira elimizin ayağımızın bağlandığı, aslında müdahale etsek kurtarabileceğimiz, çabucak güzelleşecek hastalara yönelik süreçlerde çekiniklik olmak zorunda bırakıldığımız bir dönemeçteyiz” formunda konuştu. 

Doktorun, Sıhhat Çalışanının ve Hastaların Mağdur Olduğu Bir Sistem

Kanun teklifinin cc fıkrasında ‘Personele, hastalara ve hasta yakınlarına fiili taarruzda bulunmak’ konusunun da hekimin meslekten men edilmesine münasebet gösterilmesine ait olarak da yorumda bulunan Dr. Oruç, “Bu maddeyi okuyunca güya tabiplerin hastalara fizikî şiddet uyguladığı bir ortam varmış algısı yaratılıyor ki sıhhatte şiddetle çaba ettiğimiz bir sistem içerisinde tabibin hastaya, hasta yakınlarına fiziki fiili taarruzda bulunduğu hadise yok denebilecek kadar azdı. Bu unsurla bir arada mahkemelere intikal eden beyaz kodlarda doktorlar daha dezavantajlı bir pozisyona geçecektir. Bu unsur hayata geçerse beyaz kodu artırıcı tesir göstereceğini düşünüyoruz. Hastalar da hekimler da sistem mağdurudur. Poliklinikte sıra olmasının sorumlusu tabipler değillerdir. Bu bir sistem problemidir. Hekimler ve sıhhat çalışanlarında bir yalnızlık, değersizlik, hastayla yüzyüze kalma hissi vardı artık bu olumsuz hisler katlanarak büyüyor. Hekimler, sıhhat çalışanları  ve hastaların mağdur olduğu bir sıhhat sistemi içerisindeyiz. Sistemin eksikliklerini düzeltecekken mağduriyetler yaratacak adımlar atılıyor” biçiminde açıklamalarına son verdi. 

IMG 0488

TTB: “Meslekten Men Yetkisi Hiçbir Bürokrata Verilemez”

Torba Yasa Teklifi 36. Unsur, 11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı Sıhhat Alanında Kimi Düzenlemeler Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin 23’üncü hususunda yapılması planlanan değişiklikler ile ilgili Türk Tabipler Birliği (TTB) resmi twitter hesabından açıklamada bulundu. TTB kanun değişikliği tasarısı ile ilgili olarak, yasa teklifindeki en önemli sorunun komplikasyon, malpraktis ayrımının örtülü biçimde ortadan kaldırılması ve malpraktis kavramının yine tanımlanmaya çalışılması olduğuna dikkat çekti. “Yasa ile tanınan ‘meslek etik kurallarını müdafaa, geliştirme ve doktorları etik prensiplere nazaran denetleme’ yetkisinin, Sıhhat Bakanlığı Sıhhat Meslekleri Kurulu’na verilmek istenen bu kadar muğlak tabirlerle doktorları meslekten men yetkisi hiçbir bürokrata verilemez!” ihtarında bulunan TTB, teklifin yasalaşması halinde, hayati risk barındıran tıbbi süreçleri yapan tabiplerin sayısının daha da azalacağını; halihazırda meslek onurunun ayaklar altına alınmış olduğunu düşünen tabiplerin, mesleklerinden daha da uzaklaşacağına dikkat çekti. TTB, “Koruyucu sıhhat hizmetlerini polikliniğe sıkıştıran, birinci basamak sıhhat hizmetlerindeki güvencesizliği derinleştiren, yan kol uzmanlık eğitiminde günü kurtarmaya çabalayan başka hususlar ise yaraya derman olmak bir yana, telafisi olanaksız ziyanlar doğuracaktır” açıklaması yaptı. “Teklif yasalaşırsa önemli sıkıntılara neden olacaktır!” ihtarında bulunan TTB, “İktidar milletvekilleri tarafından 20 Mart 2023’te TBMM Başkanlığı’na sunulan 2/5006 temel numaralı yasa teklifi, yasalaşması halinde son derece önemli problemlere yol açacak hususlar içermekte ‘müjde’ kabilinde sunulmak istenen değişiklikler dahi aksilikler barındırmaktadır. Teklifteki en önemli sorun, komplikasyon/malpraktis ayrımının örtülü biçimde ortadan kaldırılması ve malpraktis kavramının tekrar tanımlanmaya çalışılmasıdır. Doktorlar için meslekten men cezası gerektiren durumlar; bilinmeyen, muğlak, yoruma açık sözlerle tanımlanmıştır” dedi. (BSHA- Bilim Sıhhat Haber Ajansı)

instagram takipçi hilesi
hack forum warez forum gaziantep escort escort gaziantep
tokat escort muğla escort fethiye escort göcek escort hack forum bahis forum deneme bonusu forum babilbet giriş babilbet giriş fethiye escort bahis siteleri deneme bonusu veren siteler
hack forum